Notariusz Przemysław Guckler

Notariusz Szczecin

Notariusz dawniej zwany Rejentem, jest powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości prawnikiem, upoważnionym do dokonywania czynności notarialnych i upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych. Przemysław Guckler, jest Notariuszem dokonującym owych czynności w Szczecinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzystającą z przysługującej funkcjonariuszom publicznym ochrony, z formalnego punktu widzenia więc notariusze, nie świadczą usług takich jak radcowie prawni czy adwokaci, a dokonują czynności notarialnych podobnie jak sądy. Rolą notariusza, nie tylko w Szczecinie, jest zabezpieczenie pewnych sfer obrotu cywilnoprawnego oraz zabezpieczenie praw stron i osób, dla których czynność notarialna ma powodować skutki prawne.

Nasza Kancelaria działając w Szczecinie i podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewnia rzetelne, merytoryczne i w pełni profesjonalne podejście do każdego klienta.

Jeśli zamierzają się Państwo umówić z Notariuszem na dokonanie czynności notarialnej w konkretnym terminie, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Kancelarią. Kancelaria Notarialna Przemysława Guckler mieści się w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 26/1 (okolice ulic Pocztowej i Bolesława Śmiałego), a w bezpośrednim sąsiedztwie Kancelarii nie obowiązuje strefa płatnego parkowania w Szczecinie.

SZANOWNY KLIENCIE,


W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA I OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE OBOSTRZENIAMI, PROSIMY BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO KANCELARII O DEZYNFEKCJĘ RĄK I ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH NOTARIALNYCH BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH I PRZYBYWANIE DO KANCELARII W ŚCIŚLE UMÓWIONYCH GODZINACH.